Alex Sex จงเอาอเล็กซ์!!

อย่าให้เขารู้ว่าคุณเล็ก ชั่งยากนัก


Game Description

    คุณอยากได้อเล็กซ์หรือเปล่าไม่ต้องห่วง นายคนนี้เขาอยู่ปี 1 อายุ 19 <3 คุณอยากได้ตูดเขาหรือเปล่าถ้าอยาก คุณต้องผ่านด่านมากมาย เพื่อไปถึงของหวานนั้น คุณต้องผ่านการพิสูจน์จากพระเจ้าเสียก่อนว่า คุณเล็กหรือเปล่า ฉะนั้นถ้าคุณเล็กจริงๆ คุณจะรับผลที่ตามมาได้ไหม? เช่นไม่ได้เอาอเล็กซ์ 

‼️

Gameplay

Share your love